تاک برگر

تاک برگر

 
شیراز مال، طبقه سوم
 
24 - 8
 
071-36470125

همبرگر محبوب ترین فست فود دنیا است .از مک دونالد بگیرید تا ساندویچی های دنیا جدا از علت محبوبیت در مورد کیفیت آن می خواهیم صحبت کنیم تاک برگر فودکورت شیراز مال جای که کیفیت را جایگزین هیچ چیز دیگر نمی کند ومی توان گفت بهترین همبرگر ها را برای شما آماده می کند.